A korai nyelvtanulás előnyei

Nyelveket tudni kincs, melynek nem pusztán gazdasági előnyei lehetnek az ember életében, de kutatások által alátámasztott tény, hogy az egész személyiségére pozitív hatással van. A kétnyelvűek jobb kommunikációs, szociális, érzelmi és kognitív (memória, beszéd, szövegértés) készségekkel rendelkeznek, magasabb az intelligenciájuk és toleránsabbak a mindennemű különbségekkel szemben, mint a pusztán egy nyelvet beszélők. Magyarán a korai idegennyelvi fejlesztés a gyermek egész személyiséget formálja, s ezáltal hozzájárul a boldogabb gyerekkorhoz.


A korai idegen nyelvi nevelés előnyeiről részletesebben


  • A gyerekek 6-7 éves korukig az idegen nyelvet az anyanyelvükhöz hasonlóan, nem tudatosan tanulják, hanem játszva, természetes és mindennapi szituációkon keresztül elsajátítják.
  • 6-7 éves korig tart ugyanis a nyelvelsajátítás szempontjából vett ún. kritikus vagy szenzitív periódus, mikor is a gyermek agya a legbefogadóbb. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bármelyik és bármennyi nyelvet képes megtanulni
  • 6-7 éves korig a gyerekek agyának ugyanaz a része aktivizálódik idegennyelv-tanulás folyamán, mint az anyanyelvtanulás során, vagyis a nyelvvel kapcsolatos információk az agy mélyebb részeiben raktározódnak el, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyerekek sokkal inkább érzik, mintsem követik a nyelvi szabályokat.
  • A gyermek az érzékeny periódus lezárulása előtt képes az adott nyelv hangkészletének, fonológiai jelenségeinek tökéletes elsajátítására, magyarán képes akcentus nélkül megtanulni bármely nyelvet.
  • A gyerekek stresszmentes, elfogadó, motiváló környezetben találkozhatnak a második vagy többedik nyelvvel, s mivel még nincsenek gátlásaik a beszédhasználattal kapcsolatban, így sokkal kialakul bennük a kockázatvállalás és a második/többedik nyelven való megnyilatkozáshoz szükséges mersz.
  • A korai nyelvi fejlesztésé és a két/többnyelvűség a gyermek egész személyiségét fejleszti:

               o általános és érzelmi intelligenciát

               o kommunikációs készségeket

               o kognitív készségeket: memória, beszéd, szövegértés, szókincs, enciklopédikus tudás stb.

               o szociális kompetenciákat: türelem, mások igényeinek tekintetbe vétele, többiek véleményének elfogadása   

               o javítja a gyermek-szülő kapcsolatot

               o a fentiek következtében a későbbi iskolai teljesítményt is

               o ezáltal hozzájárul a boldogabb gyerekkorhoz.

  • A stresszmentes, játékos, elismerő, dicsérő környezetnek köszönhetően a gyermek örömteli, élvezetes foglakozásnak fogja fel a nyelvtanulást, melynek egész életére nézve nagy jelentősége lesz.