A Semina Pedagógia

Mit kell tudni pontosan a Semina módszertanáról?

 • Csecsemőkortól foglalkozunk gyerekek idegennyelvi fejlesztésével különböző formákban – elsősorban a világnyelven, vagyis angolul, de igény szerint németül is kínálunk foglalkozásokat.
 • Saját fejlesztésű tananyagokkal rendelkezünk, melyek egytől egyig a legújabb, gyermekneveléssel illetve korai fejlesztéssel kapcsolatos kutatási eredmények figyelembevételével kerültek kidolgozásra.
 • Foglalkozásaink úgy épülnek fel, hogy a gyerekek véletlenül se kötelességnek, tortúrának érezzék a nyelvtanulást, hanem jó mókának, szórakozásnak. Éppen ezért rengeteg játékkal, mozgással, énekléssel, rajzolással tesszük színessé az órákat.
 • 8 éves kor alatt kizárólag beszélt nyelvet oktatunk. Célunk, hogy a foglalkozásokon a gyerekeknek minél több lehetőségük legyen megmerítkezni a nyelvben a játékon keresztül, hogy az agyuk mintegy át tudjon állni a második vagy többedik nyelven való gondolkodásra.
 • Foglalkozásainkon óriási figyelmet szentelünk annak, hogy az adott szókincs, a kiejtés illetve nyelvi struktúrák egymással összefonódva, szerves egységet alkotva rögzüljenek a kicsikben, vagyis hogy a gyerekek ugyanolyan könnyedén és természetesen élhessék meg a második nyelvet, akárcsak az első nyelvüket.
 • Nyelvtanulással kapcsolatos alapelveink a következők: hat-hét éves korig a gyerekek úgy tanulják az idegen nyelvet, mint az anyanyelvüket, vagyis folyamatos ismétlés és pozitív megerősítés által. Természetesen tananyagaink megalkotásánál is ez az elv vezérelt bennünket. A törzsanyag (a dialógusok, a dalok, a mondókák) CD formájában is rögzítésre került, melyet beiratkozáskor minden tanulónk megkap, hogy otthon napi rendszerességgel hallgathassa. Ily módon biztosítani tudjuk, hogy a gyerekek azokon a napokon is találkozzanak a nyelvvel és az adott témakörökkel, dalokkal, struktúrákkal, melyeket tanulunk és gyakorlunk, mikor éppen nincsen közös óránk.
 • Nem kevésbé ügyelünk arra, hogy a foglalkozásokon minden gyermekre egyéni figyelem jusson, s mindenkinek legyen elég lehetősége hallatni a saját hangját, valamint kipróbálni magát az adott nyelv világában.
 • 8 éves kor feletti gyerekeknél bár a fő hangsúly továbbra is a kommunikációs készségek fejlesztésén marad, életkori sajátságaikból adódóan már írással, olvasással, tudatosabb nyelvtani feladatokkal is kiegészülnek az órák. Erre azért van szükség, mert 6-7 éves kor körül lezárul a nyelvelsajátítás szempontjából érzékeny periódusnak nevezett korszak, vagyis az emberi agynak egyre inkább szüksége van a nyelvtani illetve fonetikai szabályok ismeretére ahhoz, hogy képes legyen megfelelőképp absztrahálni az adott második nyelven, és magabiztosan használni azt.
 • A Semina foglalkozások kis csoportokban történnek (4-8 fő) annak érdekében, hogy valóban minden gyermekre elegendő idő és figyelem jusson, és mindenkinek legyen lehetősége a saját hangját is hallani.
 • Programunk több évre előre kidolgozott, egymásra szervesen épülő szintekből áll.
 • Idősebb gyermekeknél a drámapedagógia előnyeire és erősségeire alapozva az idegen nyelvű színjátszás is részét képezi programunknak, mely remek alkalmat ad a gyerekeknek arra, hogy természetes gátlásaikról megfeledkezve, minél természetesebb, életszerűbb közegben használják a nyelvet.
 • Nagyobb gyerekeknek igény szerint intenzív, korrepetáló illetve nyelvvizsga-előkészítő kurzusokat is indítunk.

A Semina módszertan néhány előnye a nyelvtanulás szempontjából

 • A gyerekek játszva, énekelve, mozgásos feladatokkal összekötve tanulják meg a második nyelvet, mely ezáltal sokkal mélyebben ivódik beléjük, nem is beszélve arról, hogy az így megismert nyelvtanulás egy életen át meghatározó és pozitív élmény marad számukra.
 • A második nyelvet a CD-k otthoni rendszeres hallgatásával könnyedén, az anyanyelvéhez hasonlóan sokkal inkább elsajátítja, mintsem megtanulja a gyermek.
 • A foglalkozások kis fős csoportokban (4-8 fő) zajlanak, így minden gyermek bőven kap lehetőséget a második nyelven való szárnypróbálgatásra.
 • Foglalkozásainkon a gyerekek életkorii sajátosságait, érdeklődési körét, preferenciáit figyelembe véve, számukra érdekes, minden napi életükkel, világukkal kapcsolatos témákat dolgozunk fel.
 • A szülők is részt vehetnek az órán, ha szeretnék látni, mit tanulunk és mennyit fejlődnek a gyerekek, a CD-k illetve munkafüzetek segítségével pedig otthon is könnyedén nyomon követhetik, hol tart gyermekük, illetve bekapcsolódhatnak a második nyelven történő utazásába. A nagyobb gyerekek szüleinek, akik már nem feltétlenül vannak ott minden órán, igény szerint fél évente/évente bemutató foglalkozásokat tartunk.
 • A hagyományos iskolákból sokunk számára jól ismert ún. formális oktatásnak nyoma sincs az óráinkon. Igyekszünk minél otthonosabb, családiasabb, ösztönzőbb légkört biztosítani tanulóink számára.
 • Ügyelünk arra, hogy minden gyermek a saját maga ritmusa szerint szabadon, stresszmentes környezetben, minél bátrabban és magabiztosabban fejlődhessen.
 • A Seminánál a folyamatos, pozitív megerősítés elvében hiszünk. Vagyis arra törekszünk, hogy megteremtsük a gyerekekben a kellő motivációt a második nyelven való léthez. A dicséretnek és a szeretetteljes, elismerő környezetnek köszönhetően a gyerekek nemcsak nyelvileg fejlődnek a foglalkozásainkon, hanem emberként is mindig haza visznek valamit - ami ez nálunk legalább annyira fontos, mint a nyelvi fejlődésük.
 • Nálunk kizárólag olyan holisztikus látásmóddal rendelkező tanárok tanítanak, akik számára a gyerekek egyetemes nevelése ugyanolyan fontos, mint a nyelvi készségeik fejlesztése.